top of page

Søg om udstilling

EmilyMartha13.png

OPEN CALL

FOR PERIODEN

2025-2026

ANSØGNINGSFRIST

TBA

VIL DU UDSTILLE PÅ GAMMELGAARD?

Næste ansøgningsperiode bliver for perioden 2025/2026

På Gammelgaard udvælger vi udstillinger for en to-års periode. Fristen for næste ansøgningsperiode annonceres her på siden og på vores sociale platforme. Der må forventes en svarfrist på cirka 8-9 uger. Mangler du at få svar på en tidligere fremsendt ansøgning, indgår denne automatisk i vurderingen.

Hvem kan ansøge?

Billedkunstnere og kuratorer kan ansøge om en udstillingsperiode på Gammelgaard. Længden af udstillingen fastsættes i forhold til udstillingsprojektets indhold og perspektiv. For at komme i betragtning som udstiller forudsættes det, at du har en professionel, aktiv udstillingspraksis, og at du har deltaget i censurerede udstillinger i et sådant omfang, at du er berettiget til at blive medlem af BKF eller anden professionel kunstnerisk forening/sammenslutning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Indsend en digital (samlet i én pdf-fil) eller fysisk ansøgning med følgende oplysninger:

 • Forside med angivelse af forslag til udstillingstitel samt kontaktinfo på samtlige ansøgere – navn, adresse, tlf, e-mail, og hvem der er kontaktperson/kurator.

 • En projektbeskrivelse, der skal redegøre for motivationen for at søge om en udstilling på Gammelgaard, samt hvordan det kunstneriske projekt tænkes realiseret. Ansøgere skal således både tage aktivt stilling til udstillingens brug af Gammelgaards lokaler, Gammelgaards særlige stedlige kvaliteter som park og evt byrum samt hvilke aktiviteter og formidlingsovervejelser, der knytter sig til det kunstneriske projekt.

 • CV og relevant billeddokumentation fra tidligere arbejder fra hver enkelt ansøger. Hvis ansøger har en hjemmeside, der redegør fyldestgørende for egen kunstneriske praksis, kan der henvises til denne. Eventuelle video- og lydværker kan sendes via WeTransfer til info@gammelgaard.dk.

 • Økonomi for udstillingsprojektet samt hvilke finansieringsmuligheder ansøger har tænkt sig at benytte. Gammelgaard har kun undtagelsesvist mulighed for at dække udstillingsomkostninger, men finansierer aftalte formidlingsaktiviteter, PR, fernisering, tilsyn med udstillinger samt et mindre transporttilskud. Gammelgaard råder desuden over et dygtigt og engageret ophængningsteam af frivillige.

Gammelgaard realiserer kun undtagelsesvist udstillinger, der har været vist andre steder, og kun såfremt disse aktivt tilpasses og reflekterer Gammelgaards særegenhed. Gammelgaard laver ikke salgsudstillinger.

 

Hvornår kan man søge?

Det er muligt at indsende ansøgninger løbende, men disse vil først blive behandlet i forbindelse med den næste anførte ansøgningsfrist øverst. Hvis du ønsker eventuelt fysisk ansøgningsmateriale tilbagesendt, skal du tydeligt angive dette i ansøgningen samt vedlægge frankeret svarkuvert med korrekt adresseangivelse påført.

 

Hvordan behandles din ansøgning?

Alle ansøgninger behandles af Gammelgaards udstillingsudvalg. I behandlingen af ansøgningen lægger vi vægt på, at udstillingsidéen er ambitiøs, gennemtænkt og har til formål at fremme kunstneriske oplevelser og dialog med vores publikum. Endvidere lægges der vægt på at skabe højst mulig diversitet af kunstneriske udtryk i det to-årige udstillingsprogram, ligesom der også skeles til en ligelig kønsfordeling.

 

Hvor skal man sende sin ansøgning?

Digitale ansøgninger sendes på e-mail til anne.retz.wessberg@herlev.dk, mens fysiske ansøgninger sendes til:

 

Gammelgaard

Att. Anne Retz Wessberg

Gl. Klausdalsbrovej 436

2730 Herlev

 

Hvad tilbyder Gammelgaard?

 • Kuratorisk sparring med Gammelgaards leder er en fast del af udstillingssamarbejdet.

 • Gammelgaards udstillingsrum stilles vederlagsfrit til rådighed i den aftalte udstillingsperiode.

 • Tilsyn og pasning af udstillingen.

 • Udstillingsforsikring af værker.

 • Praktisk bistand til opbygning og nedtagning af udstillingen efter aftale.

 • Honorering efter aftale af udstillingsrelaterede formidlingsaktiviteter (omvisninger, talks, kunstsaloner, workshops etc).

 • Presse og kommunikation, herunder pressemeddelelser, pressekontakt, annoncering i kunsten.nu.

 • Plakater og udstillingstekst med fotos i programfolder. Digitale nyhedsbreve. Hjemmeside. Sociale medier.

 

Gammelgaards lokaler

Du kan se plantegninger over Gammelgaards udstillingsrum her:

 

Hovedhuset
Ny Lade
Gl Lade


Og du kan også besøge vores udstillingsrum via en virtuel rundtur med Google Maps her:


http://goo.gl/2YLVhO

bottom of page