Kunstnernes Kunst

Kunstnerne3.png

INFO

PERIODE - NB. UDSAT TIL 2022!

06.03-29.04.2021

ENTRÉ

Fri entré

ÅBNINGSWEEKEND

06.03-07.03 kl 12-17

KUNSTNERNES KUNST

Hvad samler kunstnerne på?

NB. Som en følge af den lange nedlukning kan vi desværre ikke længere nå at vise alle de planlagte udstillinger i foråret, og gruppeudstillingen Kunstnernes Kunst flyttes i stedet til foråret 2022.

Forårets anden udstilling, der kan opleves fra lørdag 6. marts, handler både om kunstnernes egne kunstsamlinger, OG hvordan disse afslører slægtsskaber, venskaber og forbilleder.

Udstillingens i alt 11 kunstnere består af Ann Sophie von Bülow, Elsebeth Jørgensen, Jacob Hoff, Jesper Fabricius, Jørgen Carlo Larsen, Kathrine Ærtebjerg, Lasse Krogh Møller, Lilybeth Sebaldus, Melou Vanggaard, Simon Grimm og Svend Danielsen.

De har alle det til fælles, at de samler på kunst. For nogle af dem udgør det at samle kernen i at identificere sig med kunsten og andre kunstnere, og for andre indgår samlingen på linje med opslagsværker og værktøj som understøttende for deres kunstneriske arbejde.

Samlingerne og kunstnernes egne værker indgår på udstillingen i en form for dialog, der gør os klogere på kunstnernes inspirationer og de spor, de afsætter i deres proces og i egne værker. Da kunstnernes samlinger og deres kunstneriske værdi for den enkelte normalt er et privatområde, giver udstillingen også et helt særligt og sjældent indblik i det felt, der befinder sig mellem det personlige og det professionelle niveau i det kunstneriske maskinrum.

Til udstillingen er samtlige kunstnere blevet interviewet af kunstformidleren Johanne Christensen. Svarene redigeres og udstilles på plancher i tilknytning til den enkelte kunstners samling.


Udstillingen er kurateret af kunstnerne Jacob Hoff, Lilybeth Sebaldus og Simon Grimm, der også selv deltager i udstillingen med egne kunstsamlinger.

 

De tre kuratorer har i deres udvælgelse af kunstnere lagt vægt på, at kunstnerne selv er aktive samlere, at de repræsenterer forskellige kunstneriske praksisser, at der er en generationsmæssig spredning i udstillergruppen, og at kønsfordelingen er fair.

Udstillingen åbner uden fernisering

Under de nuværende omstændigheder åbner vi forårets udstillinger uden fernisering. Vi fordeler i stedet publikum over en hel åbningsweekend lørdag og søndag kl 12-17. Hold dig orienteret via vores hjemmeside og sociale medier, såfremt der skulle være ændringer i restriktionerne inden åbning af udstillingen.

ÅBNINGSWEEKEND

6. - 7. marts kl 12-17

ÅBNINGSTIDER PÅ UDSTILLINGEN

Tirsdag - søndag kl 12-17

Mandag lukket

 

KURATORER

Jacob Hoff

Lilybeth Sebaldus

Simon Grimm

DELTAGENDE KUNSTNERE

Ann Sophie von Bülow

Elsebeth Jørgensen

Jesper Fabricius

Jørgen Carlo Larsen

Kathrine Ærtebjerg

Lasse Krogh Møller

Melou Vanggaard

Svend Danielsen

Udstillingen er støttet af

Augustinus Fonden & Statens Kunstfond