Kunstnernes Kunst

Kunstnerne2.png

INFO

PERIODE

22.01-06.03.2022

ENTRÉ

Fri entré

ÅBNINGSWEEKEND

22. & 23. januar kl 12-17

KUNSTNERNES KUNST

Hvad samler kunstnerne på?

NB. Myndighederne har lettet på restriktionerne for kulturen, og vi er derfor glade for igen at kunne åbne på Gammelgaard. Vi glæder os til at åbne årets første udstilling med en festlig åbningsweekend 22. og 23. januar.

 

Forårets første udstilling, der kan opleves fra lørdag 22. januar, handler både om kunstnernes egne kunstsamlinger, OG hvordan disse afslører slægtsskaber, venskaber og forbilleder.

Udstillingens i alt 11 kunstnere består af Ann Sophie von Bülow, Elsebeth Jørgensen, Jacob Hoff, Jesper Fabricius, Jørgen Carlo Larsen, Kathrine Ærtebjerg, Lasse Krog Møller, Lilybeth Sebaldus, Melou Vanggaard, Simon Grimm og Svend Danielsen.

De har alle det til fælles, at de samler på kunst. For nogle af dem udgør det at samle kernen i at identificere sig med kunsten og andre kunstnere, og for andre indgår samlingen på linje med opslagsværker og værktøj som understøttende for deres kunstneriske arbejde.

Samlingerne og kunstnernes egne værker indgår på udstillingen i en form for dialog, der gør os klogere på kunstnernes inspirationer og de spor, de afsætter i deres proces og i egne værker. Da kunstnernes samlinger og deres kunstneriske værdi for den enkelte normalt er et privatområde, giver udstillingen også et helt særligt og sjældent indblik i det felt, der befinder sig mellem det personlige og det professionelle niveau i det kunstneriske maskinrum.

Til udstillingen er samtlige kunstnere blevet interviewet af kunstformidleren Johanne Christensen. Svarene redigeres og udstilles på plancher i tilknytning til den enkelte kunstners samling.


Udstillingen er kurateret af kunstnerne Jacob Hoff, Lilybeth Sebaldus og Simon Grimm, der også selv deltager i udstillingen med egne kunstsamlinger.

 

De tre kuratorer har i deres udvælgelse af kunstnere lagt vægt på, at kunstnerne selv er aktive samlere, at de repræsenterer forskellige kunstneriske praksisser, at der er en generationsmæssig spredning i udstillergruppen, og at kønsfordelingen er fair.

Fernisering og tiltag i anledning af COVID-19
På Gammelgaard følger vi til enhver tid myndighedernes retningslinjer. Vi forventer at åbne uden fernisering, men hvad de konkrete retningslinjer bliver, melder vi ud omkring på hjemmeside og sociale medier i dagene op til åbningen, så vi opfordrer alle til at orientere sig her.

Udstillingen er støttet af

15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond & Statens Kunstfond

​ÅBNINGSTIDER PÅ UDSTILLINGEN

Tirsdag - søndag kl 12-17

Mandag lukket

 

KURATORER

Jacob Hoff

Lilybeth Sebaldus

Simon Grimm

DELTAGENDE KUNSTNERE

Ann Sophie von Bülow

Elsebeth Jørgensen

Jacob Hoff

Jesper Fabricius

Jørgen Carlo Larsen

Kathrine Ærtebjerg

Lasse Krog Møller

Lilybeth Sebaldus

Melou Vanggaard

Simon Grimm

Svend Danielsen