Gammelgaards Venner

Foreningen Gammelgaards Venner har til formål at fremme interesse for Gammelgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter og udbrede kendskabet til Gammelgaard både i og uden for Herlev Kommune.

 

Medlemskontingentet lyder på 125 kroner årligt og giver følgende medlemsfordele

• Automatisk tilsendelse af Gammelgaards udstillingsprogram
• Medlemsrabat ved deltagelse i foreningens kunstudflugter og arrangementer
• Ved fremmøde på den årlige generalforsamling deltager man i lodtrækning om indkøbt kunst i det forløbne år

 

Sådan bliver du medlem
Send en mail til kasserer Iben Keblovszki på gigesti@hotmail.com eller ring/sms på tlf. 2536 8944.

NYT FRA BESTYRELSEN

13.12.2021 Information fra bestyrelsen

Den ordinære generalforsamling i 2022 for Gammelgaards Venner forventes at blive afholdt torsdag 31. marts. Der vil blive fremsendt indkaldelse og dagsorden efter gældende varsel. Derudover planlægger foreningen også en spændende kunsttur til Bornholm i 2022, der vil finde sted i perioden 26. - 29. august. Nærmere information om denne tur følger i løbet af foråret.

07.10.2021 Generalforsamling i Herlev Medborgerhus kl 19

Årets generalforsamling for Gammelgaards Venner afholdes i den store sal i Herlev Medborgerhus torsdag 7. oktober kl 19, da gulvarealet i laderne på Gammelgaard er optaget af den aktuelle udstilling. Adressen til Herlev Medborgerhus er Herlevgårdsvej 10-20, 2730 Herlev.

25.03.2021 Aflysning af forårsturen 2021

Som følge af de nuværende omstændigheder bliver det desværre heller ikke muligt at gennemføre forårsturen i år. Vi havde håbet på at tage afsted lørdag 24. april, men vi har valgt at aflyse turen og håber i stedet på at kunne gennemføre den i løbet af sensommeren.

10.03.2020 Udsættelse af generalforsamling

På baggrund af den seneste udvikling mht. Corona-virus (Covid-19) har bestyrelsen besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling torsdag 19. marts 2020, hvilket er en direkte konsekvens af Statsministeriets og sundhedsmyndighedernes anbefaling.

 

Vi indkalder naturligvis til en ny generalforsamling med det sædvanlige varsel.

15.01.2020 Indsamling af mailadresser

Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med medlemmerne, når der er ferniseringer og andre arrangementer. Den nemmeste og billigste vej er via mail, men der er en del forvirring om registrering af mailadresser. Den mailadresse, som I har givet til Gammelgaard vedrørende udsendelse af nyhedsbreve, er ikke registreret med navn og kan derfor ikke bruges til andre udsendelser og kommunikation. Ligeledes ville det være dejligt at få opdateret telefonlisten, da rigtigt mange af jer har fravalgt fastnettelefonen og glemt at få rettet til mobilnummer. Vores kasserer efterlyser også jeres tilmelding til PBS, hvilket er den absolut nemmeste og billigste måde at holde styr på indbetalingerne.

Derfor udskriver vi en lille konkurrence.

 

De medlemmer, der senest lørdag 1. februar 2020 har indsendt en mail til gigesti@hotmail.com indeholdende navn, postadresse, mailadresse, telefonnummer (gerne både fastnet og mobil) samt angivet, at deres indbetaling til foreningen er tilmeldt PBS, deltager i en lodtrækning om et lille Saxbo værk. Denne lodtrækning finder sted på generalforsamlingen torsdag 19. marts 2020 (kræver ikke fremmøde, selv om det ville være det hyggeligste).