top of page

Gammelgaards Venner

Foreningen Gammelgaards Venner har til formål at fremme interesse for Gammelgaards kunstneriske og kulturelle aktiviteter og udbrede kendskabet til Gammelgaard både i og uden for Herlev Kommune.

 

Medlemskontingentet lyder på 175 kroner årligt og giver følgende medlemsfordele

• Automatisk tilsendelse af Gammelgaards udstillingsprogram.
• Medlemsrabat ved deltagelse i foreningens kunstudflugter og arrangementer.
• Ved fremmøde på den årlige generalforsamling deltager man i lodtrækning om indkøbt kunst i det forløbne år.

• Indbydelse til medlemsarrangementer på Gammelgaard.

 

Sådan bliver du medlem
Send en mail til kasserer Iben Keblovszki på gigesti@hotmail.com eller ring/sms på tlf. 2536 8944.

NYT FRA BESTYRELSEN

14.06.2022 Få ledige pladser til Bornholm i august

Den traditionelle efterårstur med Gammelgaards Venner erstattes i år af en kunst- og kulturtur til solskinsøen Bornholm i perioden 26. – 29. august. Det bliver en forlænget weekend med spændende besøg hos alt fra Bornholms Kunstmuseum til Hammershus Besøgscenter. I skrivende stund er der kun få ledige pladser tilbage. Kontakt tlf. 2084 7805 for nærmere info.

31.03.2022 Referat fra generalforsamling

Du kan læse bestyrelsens referat fra årets generalforsamling på Gammelgaard HER.

29.03.2022 Dagsorden til generalforsamling

I henhold til foreningens vedtægter §7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag 31. marts 2022 kl 19 på Gammelgaard, Gl. Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev. Der er adgang fra kl 18.30.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag. Evt forslag skal være formanden i hænde senest den 23. marts 2022.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg for to år er kasserer Iben Keblovszki, bestyrelsesmedlemmerne Grethe Madsen og Birgitte Bjørkman samt suppleant Jette Hoffmeyer.

6. Valg af revisor og evt revisorsuppleant. På valg er revisor Niels Krognos.

7. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår kontingent på kr 175,- for enkeltpersoner og kr 1.000,- for virksomheder. Desuden foreslår bestyrelsen et administrationsgebyr på kr 25,- for medlemmer, der ikke er tilmeldt BetalingsService (PBS).

8. Fremtidigt arbejde.

9. Eventuelt.

10. Udlodning af indkøbt kunst.

I forbindelse med generalforsamlingen vil foreningen være vært for servering af kaffe og kage. Fra kl 18.30 kan man i Hovedhuset få udleveret en lodseddel til bortlodningen af indkøbt kunst.

Driftsregnskab for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2021 kan læses HER.

bottom of page