Sommerudstilling

Sommerudstilling2021a.png

INFO

PERIODE

07.08-29.08.2021

ENTRÉ

Fri entré

FERNISERING

Lørdag 7. august kl 15

GAMMELGAARDS SOMMERUDSTILLING

Tema til årets sommerudstilling bliver DYR & MENNESKER

Kan du heller ikke vente med at komme i gang med dine værker til vores årlige sommerudstilling, præsenterer vi her årets tema, der måske kan fungere som en inspiration for dine tanker.

 

Der er mange meninger om, hvorvidt klimakrisen er menneskeskabt eller ej – man kan måske mere præcist tale, om det er vækstideologien og industrialiseringen, der for alvor har sat naturen under pres. Geologer taler om den antropocæne tidsalder, altså den tid, vi lever i, hvor man for første gang i jordklodens historie kan se, at relationen mellem natur og mennesket er ændret, således at naturen nu i stigende grad ligger under for menneskelig produktion og formes efter denne.

 

Produktionsformernes ubønhørlige krav om at skabe stadig højere vækst og bedre udnyttelse af ressourcerne har igennem de sidste 150 år ændret vores tilknytning til naturen – vores omgang med alt levende, der kan gøres til genstand for materielle goder.

Ledende forskere inden for klima og folkesundhed taler om, at vi er ved at nå grænsen for vores forfølgelse af vækst og forbrug. Senest har vi oplevet coronapandemien, hvor en virus sprang fra dyr til menneske. Og det er en skræmmende tanke at tænke på, hvad der kan ske, når vi ser på industrialiseringen af vores fødevareindustri med kødproduktion fra svin og fjerkræ, der tæller millioner flere end menneskehoveder, alene i et lille land som Danmark.

Ikke alene kritiseres mange produktionsformer i dag for deres manglende dyreetik, men de kan meget vel også sætte hele vores samfund i stå øjeblikkeligt. Vi er derfor langt fra det idylliske og skønhedssøgende blik på dyret, som det engang blev præsenteret i den impressionistiske maler Theodor Philipsens guldaldermalerier af køer og landliv i Danmark.

Men hvad er mon dit eget blik på forholdet mellem dyr og mennesker i dag set igennem nutidige briller? Det ser vi frem til at få masser af bud på til sommerudstillingen i år.

Som udstiller har man naturligvis også mulighed for at arbejde uden for årets tema.

INDLEVERING

Der kan indleveres værker på følgende datoer

14. - 17. juni kl 10-17

Mandag 2. august kl 10-17

DELTAGERKRAV

Alle borgere fra Herlev kan deltage, nybegyndere som øvede, børn, unge og voksne.

Alle genrer er tilladt. Både maleri, tegning, grafik, foto, video, keramik og så videre. Det er helt op til dig.

Du kan udtrykke ønske til ophænging og placering, men disse afgøres alene af Gammelgaards ophængingsteam.

Du kan i år deltage med max to værker, der indleveres med tydelig navn og adresse og klar til ophængning. Og husk at mærke begge værker. Det er ikke nok at skrive kontaktinfo på det ene værk.

Foto: Theodor PhilipsenMalkeplads ved Dyrehavegård, 1901. Tilhører Randers Kunstmuseum.