Forstad

Forstad7a.png

INFO

PERIODE

10.09-20.11.2022

ENTRÉ

Fri entré

FERNISERING

Lørdag 10. september kl 15

GRUPPEUDSTILLING | FORSTAD

En udstilling om forstadens mosaik

Efterårets gruppeudstilling af kunstnerne Anders Werdelin, Heidi Hove, Kristine Hymøller, Lotte Agger, Sisse Hoffmann og Thorbjørn Andersen, der kan opleves fra lørdag 10. september, skal handle om forstaden.


Forstaden betegner det, der ligger foran staden, uden for voldene. Her ligger forstæderne nu som randområder omkring storbyerne, gennembrudte af store indfaldsveje og blandede boligformer. Mange gange er det områder, der unddrager sig opmærksomhed. Dette til trods for de mange mennesker, der bor, identificerer sig med og lever her.


Forstaden er interessant, fordi den både symbolsk og helt konkret skaber sammenvoksninger af nyt og gammelt. Den er en mosaik, hvor nye og gamle boligkvarterer er blevet flettet sammen i takt med udbygningen. Villakvarterer og etagebyggerier blandes med grønne områder, kolonihaver, nyttehaver, skoler, indkøb og daginstitutioner.


Den ene tidslomme afløser den forrige, områder udstykkes, huse renoveres eller forsvinder, butikker åbner og lukker. Byggepladserne efterlader nye boligblokke, og byrum dannes og forsvinder. Et område forandres til ukendelighed på kort tid, mens hele kvarterer står uændrede over årtier.

 

Det er denne diversitet af både bevægelse og dynamik, af energi og forandring, der er i fokus hos de seks kunstnere hele efteråret.


Balkonen som bylaboratorium
Igennem udstillingsperioden vil balkonen i Gl Lade fungere som laboratorium for udforskning af vores gæsters egne visioner, drømme og tanker om livet i deres by/forstad. Her inviterer vi i løbet af udstillingen til at arbejde med alt fra collage til beton, ligesom vores undervisning i børne- og skoletjenesten, Kunst i Børnehøjde, vil udgå herfra i efteråret.


Og sammen med workshops, debatter, omvisninger, søndagsfrokoster og kaffemøder kommer forstadens mosaik under lup fra alle tænkelige vinkler.

Udstillingen er støttet af Grosserer L. F. Foghts Fond, Statens Værksteder for Kunst & Statens Kunstfond.

​ÅBNINGSTIDER PÅ UDSTILLINGEN

Tirsdag - søndag kl 12-17

Mandag lukket

 

KURATORER

Lotte Agger

Sisse Hoffmann

DELTAGENDE KUNSTNERE

Anders Werdelin

Heidi Hove

Kristine Hymøller

Lotte Agger

Sisse Hoffmann

Thorbjørn Andersen